Solid Boliger AS

Solid Boliger AS er en eiendomsutvikler med lang og bred
erfaring og kompetanse, som over flere år har opparbeidet
et godt rykte på Romsdalshalvøya. Vi splittet bedriften i to
selskaper i 2016, og i dag er Solid Utbygging AS og Solid
Boliger AS eid av Traust Holding AS.

Vi kjøper uregulert område og utvikler tomteområder med
reguleringsplaner, utbygging av infrastruktur og bygging
og salg av tomter, boliger og leiligheter.

Vi tar hele prosessen med regulering, prosjektering og
samarbeider med ulike leverandører. Vi har fokus på å ta
vare på terreng og omgivelser slik at våre prosjekter med
boliger og infrastruktur, blir integrert i eksisterende omgi-
velser på best mulig måte

Vi er også opptatt av å bidra til lokalsamfunnet, og bruker
lokale leverandører og håndverkere i våre prosjekter.

Se vår flotte brosjyre

Referanser, leiligheter og samarbeidspartnere

60_641657034
Salg