Flovikhaugen Terrasse

er en boligblokk i tre etasjer beliggende i Flovikhaugen boligfelt ved Nesjestranda, ca. 4 km fra fergekaia på Sølsnes i Molde kommune.
Boligfeltet er beliggende i gangavstand fra Skåla butikksenter og Skåla Pleie- og omsorgssenter.
Byggingen av Flovikhaugen Terrasse er sin helhet planlagt og utført i regi av Solid Utbygging AS.
Byggearbeidene for blokka startet opp høsten 2011 og ble ferdigstilt i september 2012.
Leilighetene er organisert i Sameiet Flovikhaugen.

Det er totalt 15 leiligheter fra 85 til 180 m2, fordelt over 3 etasjer.
Alle leiligheter er levert med vannbåren gulvvarme, basert på jordvarme fra brønnpark.
Blokken er delt i to separate bygg med felles trapp og heis til alle etasjer.
Felles garasje (15 plasser) samt boder tilhørende den enkelte leilighet beliggende i deler av 1. etasje.
Felles teknisk rom og søppelrom.
Stort utvendig fellesanlegg med asfalterte veger og parkeringsplasser, samt grøntanlegg med plen og beplantning.
Grøntanlegget er etablert i fellesskap på dugnad blant beboerne.
15

Leiligheter

85-180m²

Areal

Konstruksjonsfremgang

  • Byggeprosess100%
Salg