Hasleliåsen boligfelt på Nesjestranda i Molde kommune

• Samarbeid med Molde kommune og Solid Utbygging AS om nytt boligfelt.
• Dette er et stort boligfelt på ca. 230 daa hvor Solid Utbygging AS eier 1/3 og Molde Kommune eier 2/3.
• Solid Utbygging AS står for regulering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totale arbeider samt byggeledelse.
• Totalt 32 eneboligtomter og 20 tomter for konsentrert bebyggelse

Nesjestranda - Molde

Boenheter: ca. 200 stk. Boligtyper: Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder.

Konstruksjonsfremgang

  • Byggeprosess75%

Hasleliåsen Reguleringsplan

Reguleringsplan

Salg