HASLELIÅSEN – BOLIGFELT, SKÅLA

Vi viser til tidligere gitt informasjon om framdrift og tildeling/reservasjon av tomter.
Alle våre tomter er nå merket med tomtenummer i terrenget og vi regner med at interesserte
har vært og kikket på tomtene og har gjort seg opp en mening om hvilke tomt som eventuelt er av interesse.
Vi har tidligere lagt ut seks tomter for reservering og kun en tomt ble reservert.
Derfor legger vi ut alle ledige tomter for reservasjon.
Det presiseres at ingen ting skal betales i forhold til reserveringen, men det vil koste noe å bryte en inngått reservasjonsavtale. Denne summen er satt til kr. 10.000,-.
Betaling av tomt skal skje mot heftefritt skjøte på tomten og ikke før veier og tekniske anlegg i boligfeltet er ferdigstilt og asfaltert.

Ved overtakelse/betaling av tomt skal følgende være ordnet:


• Heftefritt skjøte.
• Det vil ikke være gjort inngrep på tomten, med unntak av inngrep som følge av stikkledninger.
• Vann, spillvann, overvann, strøm og rør for signalkabel skal være lagt inn på tomten.
• Kjøreveier i boligfeltet skal være asfaltert.
Tomtekjøper må betale for tomten:
• Pris pr. m2 vil være ca kr. 1.100,-, men ikke overstige dette.
• Avgift til staten, ca. 2,5% av kjøpesum.
• Tinglysingsgebyrer.
• Gebyr for oppmålingsforretning til Molde kommune. I hht. Molde kommunes regulativ er dette pr. dato kr. 28.600,-
Ledige tomter, i alt 13 stk:

Tomt nr. -Areal
BFS 1 - 1124 m2
BFS 2 - 1086 m2
BFS 3 - 1025 m2
BFS 10 - 909 m2
BFS 11 - 960 m2
BFS 12 - 927 m2
BFS 13 - 876 m2
BFS 14 - 927 m2
BFS 15 - 1073 m2
BFS 16 - 1015 m2 RESERVERT
BFS 17 - 994 m2
BFS 18 - 934 m2
BFS 19 - 913 m2
BFS 20 - 912 m2
BFS 21 - 1004 m2 RESERVERT
BFS 22 - 918 m2 RESERVERT
BFS 23 - 887 m2 RESERVERT
BFS 24 - 875 m2 RESERVERT
BFS 27 - 1044 m2 RESERVERT

(Det tas forbehold om eksakt areal på tomtene da dette kan variere litt i forhold til skjøte, det vil være skjøtets areal som vil være grunnlaget for oppgjør)
Tidsfrist for å melde interesse for aktuell tomt er Torsdag 31.10.2019, kl. 09:00.
I prinsippet vil det være førstemann/kvinne som melder interesse som får retten til å reservere.
Men er det flere som innen fristen melder interesse for samme tomt vil reservasjonen bli avgjort ved en budrunde. Etter forannevnte frist vil reservasjon av tomt gis til den som først melder seg.
Interesse meldes til E-mail: pao@solidutbygging.no inneholdende hvilke tomt/tomter som er av interesse.
Vi håper at denne redegjørelsen sammen med tidligere informasjon gir godt nok grunnlag for at dere kan vurdere reservasjon av tomt(er).
Hvis det er spørsmål til forannevnte er det bare å ta kontakt med undertegnede.
Med vennlig hilsen
Per Arve Øye
Solid Utbygging AS
E-mail: pao@solidutbygging.no
Tlf.: 920 40 898

Tomter til salg

Nesjestranda - Molde

Boenheter: ca. 200 stk. Boligtyper: Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder.

Konstruksjonsfremgang

  • Byggeprosess65%

Kontakt oss

Salg